דרור - הדרכת טיס

תדריך הסעה בטיסה

By Dror Pilot

מטרת ההסעה

להביא את המטוס באמצעות כח מנועו, על הקרקע, מנקודה א' לנקודה ב'.

רקע טכני

אופן התקדמות המטוס על הקרקע

המטוס מתקדם על הקרקע באמצעות סחב המדחף שמושך את המטוס קדימה, בדיוק כפי שהוא מושך את המטוס קדימה באויר. גלגלי המטוס מסתובבים בחופשיות ומאפשרים למטוס להתקדם.

היגוי

היגוי הקרקע מתבצע באמצעות שליטה בזוית גלגל האף ביחס לציר האורך של המטוס באמצעות הדוושות: לחיצה על דוושה שמאל לפניה שמאלה ולחיצה על דוושה ימין לפניה ימינה. כאשר דוושה נלחצת, היא גורמת לגלגל האף לסטות עד כ – 8.5 מעלות ביחס למרכז. ניתן להגדיל זוית זו עד ל – 30 מעלות ע"י שימוש בבלם של אותו צד. הרדיוס המינימלי המושג באמצעות שימוש בבלימה דיפרנציאלית הוא כ – 25 רגל ואינטש אחד.

ההיגוי הינו אפקטיבי כאשר גלגל האף נושא משקל. לצורך הגברת אפקטיביות ההיגוי, ניתן ללחוץ על הבלמים, מה שמגביר את המשקל שנושא גלגל האף.

בלימה

כל אחד משני הגלגלים הראשיים מצויד בבלם אותו מפעילים על ידי לחיצה על החלק העליון של הדוושה המתאימה. לפיכך, בלימה צריכה להתבצע בשני הבלמים בו זמנית, ע"י הפעלת כח שווה בשתי הדוושות.

המטוס מצויד בשתי מערכות של דוושות, האחת בצד שמאל לשימוש החניך והשניה בצד ימין לשימוש המדריך. שתי המערכות מתחברות לבלמים כך שניתן להפעיל את הבלמים באופן בלתי תלוי הן מצד ימין והן מצד שמאל.

שיטת העבודה

כללים

כאשר המדריך אומר "אני לוקח" החניך מפסיק מידית את פעולותיו במטוס, מאשר במילים "אתה לוקח" ומאפשר למדריך לקבל על עצמו את מלוא השליטה במטוס. כאשר המדריך אומר "אתה לוקח", החניך מאשר במילים "אני לוקח" ולוקח לעצמו את מלוא השליטה במטוס.

בשלב ראשון בהסעה, השליטה במצערת תהיה בלעדית על ידי המדריך וההיגוי יהיה על ידי החניך. לפי שיקול המדריך, הוא יאפשר לחניך בהמשך שליטה גם במצערת.

נתיב ההסעה

בדרך כלל ההסעה מתבצעת פעמיים במהלך טיסה: בתחילת הטיסה, מעמדת חניית המטוס ועד לעמדת ההמראה ובסוף הטיסה מעמדת פינוי מסלול ועד רחבת החניה. יש כמובן יוצאים מן הכלל, למשל בתרגול הקפות עם פינוי מסלול נבצע הסעה מפינוי מסלול ועד לעמדת ההמראה.

אישור להסעה

כל הסעה מותנית באישור מגדל הפיקוח. לדוגמא "CHS רשאי להסיע למסלול 29 בשימוש". בדוגמא זו המשמעות היא שיש אישור להסיע מהנקודה הנוכחית ועד לעמדת המתנה של מסלול 29. לאחר נחיתה בהרצליה אין צורך באישור הסעה ישירה לעמדת החניה.

תחילת הסעה ובדיקת בלמים

לאחר שהמטוס מונע ולפני תחילת הסעה, יש לסגור מצערת לסרק, לשחרר בלמים ולהוסיף כח מנוע בעדינות עד שהמטוס מתחיל לנוע קדימה באיטיות. לאחר שזנב המטוס חלף את קו החניה של המטוסים שחונים משני צידי המטוס, נסגור מצערת לסרק ונלחץ על שני הבלמים לצורך בדיקתם. לאחר שוידאנו שהמטוס בולם כההלכה נמשיך בהסעה.

הסעה

ההסעה מתבצעת לאורך מסלול ההסעה המסומן בקו צהוב רציף במרכזו. יש להסיע לאורך הקו הצהוב. לצורך כך, נקודת ההתייחסות היא מפגש הקו הדמיוני היוצא ממרכז הגוף וחולף לאורך מרכז הסטיק עם קו תחתית השמשה הקדמית. נקודת התייחסות זו צריכה לשמש ככוונת שמכוונת על הקו הצהוב של ציר ההסעה.

מהירות ההסעה

מהירות ההסעה היא מהירות בה אפשר להגיב מידית להפתעות כגון אסימטריה בגלל בלם אחד שנתפס או תקר בגלגל. אומדן המהירות מתבצע על ידי הסתכלות ימינה או שמאלה אל מתחת לקצה הכנף והתבוננות בקצב חליפת העצמים שעל פניהם עוברים במהלך ההסעה.

השליטה במהירות מתבצעת באמצעות המצערת (בידי המדריך). במידה והמטוס מתקדם מהר מידי, נסגור מצערת במידה הנדרשת עד סגירה לסרק ושימוש בבלמים לפי הצורך.

בטיחות

שגיאות אופייניות