דרור - לימודי טיסה לרשיון טיס

תדריך הקפות - המראות ונחיתות בטיסה

מטרת הטיסה

לשלוט בהמראות ונחיתות בתנאי מזג אויר שונים ולהיות מסוגל להשתלב בבטחה עם מטוסים אחרים בתבנית ההקפה.

רקע טכני

בהקפות נכנסים מספר אלמנטים חדשים שלא קיימים בתרגילים שעשינו עד עכשיו:

ההקפה כוללת המראה, תבנית ההקפה ונחיתה. יש לקחת בחשבון את אופן הנחיתה המתוכנן (עם כח מנוע, ללא כח מנוע, מדפים למעלה, מדפים למטה). זה ישפיע עלינו כבר בצלע עם הרוח.

הקפות ללא כח מנוע

ככלל, נחיתה עם כח מנוע מועדפת:

היתרון העיקרי בנחיתה ללא כח מנוע הוא שזה תרגול טוב בשיפוט לנחיתת אונס ואפשרות התמודדות עם נ"א אמיתי שעלול לקרות. פרט לכך, יש פחות עבודה מכיוון שלא צריך לגעת במנוע בצלע עם הרוח שעמוסה גם כך מכיוון שיש להשלים שם את הבד"ח של צלע עם הרוח.

בהקפות ללא כח מנוע, מתבצע ניסוי מבוקר. בכדי שניתן יהיה להסיק מסקנות, יש לשמור על חזרה מדויקת על כל הפעולות באותו אופן בכל ההקפות, כאשר אנו נשנה את נקודת העברת מנוע לסרק בהתאם לתוצאות. נקפיד על הנקודות הבאות:

המראה

הליך ההמראה כולל ביצוע בדיקות לפני המראה (כאן חשוב להקפיד לבדוק שהמושבים נעולים), תדריך לפני המראה, התיישרות והמראה.

תדריך לפני המראה

לאחר הבדיקות לפני המראה, לפני שנבקש אישור להתיישר, נבצע תדריך לפני המראה, כדלקמן:

התיישרות והמראה

תבנית ההקפה

תיאור סכמתי של הקפה ימנית (29 בהרצליה למשל) ניתן ב ציור 1. ההקפה היא טיסה במבנה מלבני הכולל את הצלעות הבאות:

קיימת צלע נוספת, צלע מתה, שמגיעה לפני צלע צולבת בהצטרפות מבחוץ.

ציור 1 - תרשים ההקפה - הקפה ימנית
תרשים ההקפה בהקפה ימנית, כלומר הפניות בתבנית ההקפה מתבצעות ימניה. אפשר לראות את צלעות ההקפה, לאחר המראה, צולבת, עם הרוח, בסיס, פיינל.

אילוצי הרצליה

בציור 2 ניתן לראות את תבנית הקפת הרצליה.

ציור 2 - תבנית ההקפה בשדה התעופה הרצליה
תרשים ההקפה בשדה התעופה הרצליה, כפי שמופיע בפמת.

צלע אחרי המראה

צלע אחרי המראה מתחילה בניתוק המטוס מהקרקע ומסתיימת בפניה לצלע צולבת. נבצע את הבדיקות הבאות:

צלע צולבת

צלע צולבת מתחילה בפניה אליה מצלע אחרי המראה ומסתיימת בפניה לצלע עם הרוח. יש לשים לב לפניה בנסיקה במהירות נמוכה.

צלע עם הרוח

צלע עם הרוח מתחילה בפניה אליה מצלע צולבת ומסתיימת בפניה לצלע בסיס. יש לשים לב לפניה בנסיקה במהירות נמוכה.

נחיתה עם כח מנוע
נחיתה עם מדפים למעלה
מיקום ואורך צלע עם הרוח

ככל שרוח המסלול חזקה יותר, נקצר את צלע עם הרוח. אם לא ניתן לקצר, נקטין את קצב השקיעה בנחיתה עם כח מנוע או נסגור מנוע מאוחר יותר בנחיתה ללא כח מנוע.

צלע בסיס

צלע בסיס מתחילה בפניה אליה מצלע עם הרוח ומסתיימת בפניה לצלע סופית. בצלע זו מתבצעת הורדת מהירות ותחילת הנמכה לקראת נחיתה.

נחיתה ללא כח מנוע
נחיתה עם כח מנוע

צלע סופית

צלע סופית מתחילה בפניה אליה מצלע בסיס ומסתיימת בנגיעה במסלול. בצלע סופית נבצע שיפוט מתמיד עד הנגיעה. יש לשים לב לפניה במהירות נמוכה. ההטיה צריכה להיות מספיק קטנה לבטיחות ומספיק גדולה שישאר פיינל.

חשוב להיות מיושרים עם ציר מסלול כמה שיותר מוקדם על מנת לזהות סחיפה מיד בתחילת הפיינל.

הצלע הסופית כוללת את הגישה לנחיתה, הצפה, נגיעה וריצת נחיתה.

הגישה לנחיתה מתבצעת בקו ישר לכיוון ה – aiming point (ראה ציור 3). זיהוי הנקודה: נמצאת כל הזמן באותו מקום בחלון.

ציור 3 - גישה לנחיתה לכיוון ה - aiming point
גישה לנחיתה לכיוון ה - aiming point. התמונה הנראית בשלב האחרון של הגישה הסופית הנקראה פיינל קצר.

אם שומרים קו גישה ישר, תמונת המסלול מבחינת פרופורציות נשמרת קבועה בצורת טרפז, ללא תלות בגובה.

זיהוי התייצבות נכונה בקו הגלישה הנכון, מתבצעת על סמך תמונת הטרפז של המסלול הנשקפת בחלון הקדמי. הטרפז צריך להיות לא רחב מידי ולא צר מידי (ראה ציור 4).

ציור 4 - התמונה הנראית לטייס בגישה סופית
התמונה הנראית לעיני הטייס בפיינל. לפי התמונה הטייס יכול לדעת אם הוא גבוה מידי, נמוך מידי, או בגובה הנכון לנחיתה.

אם מזהים אנדרשוט, מוסיפים מנוע תוך הרמת אף קלה.

אם מזהים אוברשוט, מורידים מנוע תוך הורדת אף קלה.

חשוב לזהות אוברשוט או אנדרשוט מוקדם ככל האפשר ואז התיקונים קטנים.

נקודת הנגיעה היא בין תחילת הזברה לשליש מסלול. אם אין אפשרות לגעת עד שליש מסלול הולכים סביב.

בגובה 200 רגל מעפ"ש המטוס צריך להיות מיוצב בסל הנתונים הכולל קו הגלישה הנכון (גובה וציר מסלול), מהירות סופית וכמות המדפים. אם לא, הולכים סביב.

נחיתה ללא כח מנוע
נחיתה עם כח מנוע
נחיתה עם מדפים למעלה

הצפה

ציור 5 - תהליך ההצפה
תהליך ההצפה הוא תהליך מורכב וממושך, בו צריך לדייק בהטסה נכונה במהירות נמוכה מעל המסלול.

נגיעה

נחיתה סופית

Touch and go

הליכה סביב

אפשר ללכת סביב לאחר נגיעה במסלול (נגיעה עד שליש מסלול) או באויר.

הליכה סביב לאחר נגיעה במסלול

הליכה סביב באויר

ש לקחת בחשבון ground effect שקיים בגובה נמוך בגלל ירידה בגרר מושרה.

השפעת הרוח

מכיוון שהקפות זה תרגיל שמתבצע ביחס לקרקע, חייבים להתייחס לרוח במשך כל התרגיל. בכל צלע יש לבצע תיקון מתאים לכיוון ועוצמת הרוח.

המראה ברוח צולבת

נחיתה ברוח צולבת

ציור 6 - נחיתה ברוח צד - גישה עם אף אל הרוח
כאשר נותים ברוח צד, יש להסיט את אף המטוס לכיוון שהרוח באה ממנו, על מנת שנשמור גישה על ציר מסלול.
ציור 7 - נחיתה ברוח צד - הורדת כנף אל הרוח
בנחיתה ברוח צד, לאחר שמיישרים ציר האורך של המטוס עם ציר מסלול, יש להוריד כנף אל הרוח בכדי שנישאר על ציר המסלול.

משבים

התייחסות למטוסים אחרים בהקפה

שיטת העבודה

ביצוע כל שלבי התרגיל כפי שמוסבר ברקע הטכני. בשלבי ההקפות הראשוניים, עד וכולל טיסות סולו, נבצע הקפות ללא כח מנוע. כאשר מתבצע המעבר לגלישה יש לשים לב לנקודת סגירת המנוע.

נשים לב שבשיעור הקפות קיים עומס מאוד גבוה על החניך שמוטרד בעיקר מהנחיתה שמתבצעת בסוף ההקפה, דבר שגוזל ממנו קשב רב. בכדי להוריד עומס מהחניך, המדריך לוקח על עצמו משימות, כגון ביצוע בד"ח עם הרוח ודיווח בקשר. בהמשך המשימות עוברות בהדרגה לחניך.

בכדי להפיק את המיטב משיעור הקפות, יש להתמקצע בכל שלבי ההקפה מחוץ לאזור ההקפה – באזורי האימונים. התרגיל המסכם לפני כניסה להקפות בשדה התעופה יהיה סימוצליה מלאה של הקפה באזור האימונים כאשר גובה המסלול הוירטואלי הוא 1500 רגל. החניך מוכן לעבור להקפות בשדה התעופה כאשר תפקודו וקצב עבודתו נכונים.

יש לשים לב בפיינל בגובה 200 רגל מעפ"ש לסל הנתונים. אם אין, הולכים סביב.

הקפה ראשונה תבוצע ע"י המדריך. המדריך יפנה את תשומת לב החניך לתמונת הפיינל, כך שהחניך יוכל לבצע pattern match בהקפה הבאה וע"י כך ידע מהו קו הגלישה הנכון.

בגישה ללא כח מנוע, הנקודה הנכונה בפיינל להורדת מדפים ל – 20 מעלות היא כאשר עומדים לאבד קשר עין עם תחילת מסלול. הורדת 30 מעלות מדפים מתבצעת כאשר משוכנעים שמגיעים לנחיתה בטוחה.

בגישה לנחיתה עם כח מנוע, תיקוני גובה יתבצעו עם המנוע ותיקוני מהירות עם מצב האף.

ניתן להעריך את גובה המטוס בצלע עם הרוח אם מקפידים על נתיב קרקעי מדויק וקולטים את גובה המסלול בחלון שמופנה אל המסלול על הסמוכה של הכנף (כשליש חלון).

בטיחות

שגיאות אופייניות

שגיאות בהקפה

שגיאות בפיינל

שגיאות בהצפה

שגיאות לאחר נגיעה

שגיאות בהליכה סביב