דרור - קורס טיס פרטי אזרחי

תדריך שינוי מהירות בטיסה

מטרת שינוי מהירות

להתאים את מהירות הטיסה לפי הצרכים ולשפר את מיומנות השליטה במטוס במעבר בין מהירויות שונות ובמהירויות נמוכות בפרט, תוך שימת דגש על תחום הניהוג ההפוך.

רקע טכני

תרגיל שינוי מהירות הוא מעבר מטיסה ישרה ואופקית במהירות שיוט לטיסה במהירות נמוכה יותר וחזרה לטיסה ישרה ואופקית במהירות שיוט. למעשה, אנו נרצה להגיע למיומנות של הטסת המטוס בטיסה ישרה ואופקית במהירות כלשהי מעל מהירות ההזדקרות ומתחת למהירות השיוט.

טיסה במהירות נמוכה

בציור 1 ניתן לראות שבטיסה ישרה ואופקית כח העילוי מאזן את כח המשקל וכח הדחף מאזן את כח הגרר. כאשר טסים בזוית התקפה קבועה ומקטינים את המהירות, כח העילוי קטן. בכדי לשמר את איזון הכוחות, יש להגדיל את כח העילוי לערכו המקורי. זה ניתן, עד גבול מסוים, ע"י הגדלת מקדם העילוי שניתן להגדלה ע"י הגדלת זוית התקפה. לפיכך, טיסה במהירות נמוכה מחייבת זוית התקפה גבוהה. ככל שהמהירות נמוכה יותר, זוית ההתקפה גבוהה יותר. ניתן לרדת במהירות עד שמגיעים לזוית ההתקפה המקסימלית האפשרית שהיא גם זוית ההזדקרות. המהירות שבה מגיעים לזוית זו היא מהירות ההזדקרות.

ציור 1 - תיאור הכוחות הפועלים על המטוס בזמן טיסה ישרה ואופקית
תאור הכוחות הפועלים על המטוס כאשר טסים בטיסה ישרה ואופקית.

השפעת הגאים במהירות נמוכה

כפי שראינו בסעיף ‏הקודם, בכדי לטוס במהירות נמוכה יש לשמור על זוית התקפה גבוהה. בזוית התקפה גבוהה, אפקט ה – P-Factor הגורם לסבסוב המטוס שמאלה נהיה משמעותי. אפקט זה, הנוצר כתוצאה מהבדלי כח הדחף של הלהב היורדת והלהב העולה בפרופלור, גורם לסבסוב שמאלה ההולך ומתחזק ככל שזוית ההתקפה גדלה וסל"ד הפרופלור גדל. לכן, נצפה לצורך בלחץ ניכר של רגל ימין על דוושה ימין על מנת לשמור כיוון בטיסה במהירות נמוכה.

תחום הניהוג ההפוך

בציור 2, ניתן לראות שכח המנוע הדרוש להחזיק מטוס בטיסה ישרה ואופקית, בתחום המהירויות הנמוך ממהירות מינימום גרר, הולך וגדל ככל שהמהירות יורדת. זאת בניגוד לאינטואיציה (המוכרת לנו מתחום המכוניות) ובניגוד לתחום המהירויות שמעל מהירות מינימום גרר, שם נדרש יותר כח מנוע ככל שהמהירות עולה. לפיכך, בהקטנת מהירות, כאשר המהירות ירדה מתחת למהירות מינימום גרר והתקרבה למהירות המבוקשת (5 קשר מעליה), נוסיף כח מנוע גדול יותר עבור מהירויות קטנות יותר: כ – 1900 סל"ד למהירות 50 קשר, 2100 סל"ד למהירות 40 קשר וכו'.

ציור 2 - הספק דרוש במהירויות טיסה שונות
בכדי לטוס במהירות כלשהי, הספק המנוע צריך להתגבר על הספק הגרר, שהינו משתנה כתלות במהירות.

שליטה במהירות ובגובה

הדרך הנכונה לשלוט במטוס בתחום המהירויות הנמוכות היא להפריד את השליטה בגובה ואת השליטה במהירות באופן הבא:

אם נראה שאיבדנו גובה, נוסיף כח מנוע. אם נראה שעלינו בגובה, נוריד כח מנוע.

אם נראה שאיבדנו מהירות, נוריד אף. אם נראה שעלינו במהירות, נרים אף.

שיטת העבודה

הקטנת מהירות ממהירות שיוט למהירות 50 קשר

הגדלת מהירות ממהירות 50 קשר למהירות שיוט

הקטנת מהירות ממהירות שיוט למהירות 60 קשר

כמו הקטנת מהירות ל – 50 קשר, אלא שמשתמשים ב – 10 מעלות מדפים ובכח מנוע נמוך יותר.

הקטנת מהירות ממהירות שיוט למהירות 40 קשר

כמו הקטנת מהירות ל – 50 קשר, אלא שמשתמשים ב – 30 מעלות מדפים (שלב נוסף של הורדת מדפים עקב לחץ גבוה על הסטיק) ובכח מנוע גבוה יותר.

הגדלת מהירות ממהירות 40 קשר או 60 קשר למהירות שיוט

כמו הגדלת מהירות מ – 50 קשר למהירות שיוט, כאשר הרמת המדפים מתבצעת לפי הקריטריונים הבאים:

פניות במהירות נמוכה

בטיחות

שגיאות אופייניות