דרור - הדרכת טיסה

תדריך מעברים בטיסה

מטרת הטיסה

ביצוע נכון של מעברים בין מצבי הטיסה השונים.

רקע טכני

מצבי טיסה

מצבי הטיסה היסודיים הם: טיסה ישרה ואופקית, נסיקה והנמכה. בכל מצבי הטיסה נדרש שימוש באופק הטבעי. לפיכך, אם אין אופק ברור בטיסה הזו, לא יוצאים לטיסה.

טיסה ישרה ואופקית

טיסה ישרה ואופקית זהו מצב הטיסה הבסיסי ביותר. זהו מצב יציב בו המטוס שומר כיוון, שומר גובה ושומר מהירות. בכדי להשיג את המצב הזה, יש לדאוג לנקודות הבאות:

במידה והמטוס לא שומר גובה, יש לזהות זאת ולתקן. לדוגמא, אם יש אובדן גובה, יש להרים את האף למצב החדש המוערך כנכון, להמתין להתייצבות ואז לקזז.

קיזוז בטיסה ישרה ואופקית

קיזוז נכון הוא תנאי הכרחי להטסה נכונה ומדוייקת. כאשר המטוס לא מקוזז, קשה מאוד עד בלתי אפשרי לשמור על נתוני הטיסה, בכל מצבי הטיסה. לכן חשוב מאוד ללמוד לקזז נכון והמצב הראשוני בו לומדים זאת הוא טיסה ישרה ואופקית.

נתחיל בטיסה מקוזזת ישרה ואופקית. נוודא שהחניך שומר נתונים כהלכה. המדריך יזהיר אותו שהמטוס עומד לצאת מקיזוז ושעליו להפעיל לחץ על הסטיק על מנת שמצב האף ישמר. לאחר מכן, הוא ישנה את מצב הקיזוז. אז יבקש מהחניך שיעביר את יד ימין למקזז ויניע אותו כך שהלחץ הנדרש ילך וירד עד שיגיע לנקודה בה לא נדרש לחץ בכלל. בנקודה זו יבקש ממנו להרפות לחץ ונוודא שאף המטוס לא עולה ולא יורד ומצב הטיסה נשמר. אם המצב לא נשמר, המדריך יבקש מהחניך להמשיך לקזז עד שהתוצאה המבוקשת תושג.

במצבי טיסה אחרים, הקיזוז נעשה באופן דומה, כאשר הנתונים הנדרשים להשמר יכולים להיות אחרים.

נסיקה

מצב טיסה בו המטוס מוטס בכח מלא, שומר כיוון, צובר גובה ושומר מהירות של 65 קשר. בכדי להשיג את המצב הזה, יש לדאוג לנקודות הבאות:

הנמכה - גלישה

נתמקד כאן בהנמכה מסוג גלישה. זהו מצב טיסה בו המנוע בסרק, שומר כיוון, מאבד גובה ושומר מהירות של 65 קשר. בכדי להשיג את המצב הזה, יש לדאוג לנקודות הבאות:

מעברים

מעבר מטיסה ישרה ואופקית לנסיקה

מעבר מנסיקה לטיסה ישרה ואופקית

מעבר מישרה ואופקית לגלישה

מעבר מגלישה לטיסה ישרה ואופקית

שיטת עבודה

הדגמת המעברים תתבצע באזור אימונים בגובה 1500 רגל מעפ"ש לפחות. כל המעברים יודגמו. כל הדגמה תחל בטיסה ישרה ואופקית ב – 2300 סל"ד.

ביצוע המעברים

ביצוע כל המעברים כפי שרשום ברקע הטכני.

בטיחות

שגיאות אופייניות